Werkvormen

Als fysiotherapeut en coach zie ik veel verschillende mensen de praktijk in komen. Met allemaal een eigen verhaal en een eigen klacht. Op zoek naar hulp, ondersteuning, antwoorden en oplossingen. 

 

Als fysiotherapeut leer je in de basis de bewegingsbeperking of pijn op te heffen en bijvoorbeeld  spierkracht training te doen voor meer stabiliteit. Dat kan prima werken. Meestal komen klachten terug of blijven bestaan. Hoe komt dat ? 

Het antwoord blijkt vaak terug te vinden in de beleving. De beleving wordt onder andere gevormd door ervaringen, voeding, beweging, overtuigingen, emoties etc. Twee mensen met dezelfde diagnose beleven deze totaal verschillend.

Nuttig dus om het hoofd, hart en lichaam als een geheel te benaderen. Een holistische (holos= het geheel) benadering. Wat je denkt en de emoties die je voelt hebben direct invloed op processen in je lichaam. Omgekeerd heeft bijvoorbeeld het aannemen van een lichaamshouding direct invloed op jouw emotes en wat je denkt.

Ik merk dat mensen het niet altijd makkelijk vinden om zo naar hun klacht te kijken. Het vraagt namelijke nogal wat van je: Bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid. Je krijgt er wel heel wat voor terug: door de bewustwording kun je klachten in de toekomst voorkomen en beleving  van je huidige klacht veranderen. 

Behandeling (dat doe ik) en Bewustwording (dat doe jij) gaan bij Natuurlijk fysio hand in hand. Zo werken we samen aan het vinden van antwoorden en oplossingen!

Body Awareness Therapie

Jouw lichaam kan je veel vertellen. Je kunt ervaren of je gespannen bent of relaxed. Het geeft aan of je moe bent of fit , honger hebt of vol zit.

Lichaamshouding en beweging bepalen voor een groot deel hoe je je voelt en in het leven staat.

Om je hiervan bewust te worden is het nodig om tijd te nemen naar je lichaam te luisteren. Met deze kennis kun je vervolgens aan de slag om te onderzoeken hoe het komt dat je lichaam zo voelt en wat je er aan kan doen om het, indien nodig, te veranderen.

 

 

Mindful fysio

Bewust aandacht hebben voor het hier en nu. Door middel van het volgen van je ademhaling leer je aandacht richten, verplaatsen en geven. Hierdoor ontwikkel je focus en ( zelf) compassie en geef je jezelf de mogelijkheid in balans te blijven of deze te herstellen. Ik maak gebruik van De mindful fysiotherapeut. Een programma dat mindfulness en Feldenkrais methode met elkaar combineerd.

 

Klik hier voor de website de mindful fysiotherapeut

 

 

Heartmath

Een biofeedback methode die door middel van het registreren van de hartritme variabiliteit je laat zien dat je zelf invloed kunt uitoefenen op het in balans brengen van lichaam, geest en emotie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van ademhalings oefeningen en visualisaties. Een gevisualiseerde positieve of negatieve emotie veroorzaakt direct veranderingen in je zenuwstelsel. Dit heeft effect op de hartritme variabiliteit en dat is af te lezen op de pc of I phone.

 

 

 

 

Natuurlijk bewegen

"Het doel van de Feldenkrais-methode is dat een persoon kan bewegen met minimale inspanning en maximale efficiëntie, niet door spierkracht, maar door een verhoogd bewustzijn van hoe beweging werkt." ( Moshe Feldenkrais)

 

Het is mooi om te zien hoe een beweging kan worden gemaakt als er bewust, met intentie, wordt bewogen. Het kunnen volgen van de intentie vraagt om loslaten.

 

Voorbeeld: Reik eens naar iets wat voor je staat op tafel. Het reiken is de intentie. Je hand gaat naar voren, je pols strekt zich, daarna de elleboog, vervolgens komt je schouder naar voren, je schouderblad… zet je je bovenlichaam nu vast en verschuif je naar voren om erbij te kunnen of laat je los en draai je je wervelkolom en buig je verder in je heup?

Als ik je nu vraag om te kijken, hoe doe je dat dan? Meeste (jong)volwassen houden hun hele lichaam stil en draaien alleen het hoofd. Het lichaam wordt vastgezet.

Een kind zal de beweging inzetten met het hoofd en het lichaam laten meedraaien zodra de beweging daarom vraagt.

 

Vanaf ons vierde jaar moeten we stil zitten op een stoel en recht vooruitkijken. Tot minimaal ons zestiende jaar worden wij, tijdens onze lichamelijke groei, dagelijks beperkt in ons Natuurlijke bewegen. Daarna gaan we zittend studeren of zittend werken. Dit heeft niet alleen effect op ons lichaam maar op de manier hoe we kijken naar de wereld Om Ons Heen.

 

We lopen letterlijk en figuurlijk Vast. Loslaten en weer in beweging komen kun je zien als een Ontwikkeling. (Zie het woord voor je in beweging komen)

 

Door weer Natuurlijk te leren bewegen zal je merken dat dat inderdaad kan met minimale inspanning en maximale efficiëntie.

Het vraagt om bewustwording van je lichaam en jezelf, het vraagt om loslaten van overtuigingen en aangeleerde manieren van iets doen, het vraagt om vertraging.

Het geeft je een grote glimlach, een herkenning, ontspanning, letterlijk en figuurlijk vrij kunnen bewegen, het geeft je Rust en Ruimte.

Mindfulness

 

Bewust in leven staan met aandacht in het hier en nu. Wat brengt je dat eigenlijk? 

 

Wanneer er op het moment, hier en nu, geen bedreiging is en je veilig bent is er geen stressreactie nodig en kan herstel optreden. Wanneer je, hier en nu, denkt aan wat je allemaal nog moet doen waar je tegenop ziet of aan de ruzie van gisteravond zal de stressreactie optreden of blijven.

 

Door mindful, met aandacht, te eten, te wandelen, te bewegen en stil te zitten in meditatie kan de stressreactie uitdoven en kan een waardevolle positieve beleving zorgen voor een ander gevoel in je lichaam en een andere kijk op het leven. Mindfulness is niet ‘alleen’ een kwestie van mediteren maar ook bewust, zonder veroordeling en met compassie kijken naar hoe jij jezelf en de wereld om je heen ervaart.

 

Onderstaande tekst is afkomstig uit de Mindfulfysio training.

Recent hersenonderzoek met nieuwe beeldvormende technieken laat zien dat tijdens mindfulness meditatie hersendelen versterkt actief zijn die met geluk, empathie en compassie te maken hebben. Zelfs een betrekkelijk korte periode van acht weken dagelijks oefenen laat al gunstig effect zien op de hersenen. Jarenlang meende men dat het basis geluk niveau van ieder persoon genetisch vast ligt. Daar denkt men nu anders over.

Richard Davidson ontdekte dat de voorzijde van de rechterhersenhelft (rechter prefrontale cortex) meer oplicht bij mensen die emotioneel ontregeld zijn (bang, boos of bedroefd). Bij mensen in een positieve stemming licht de linker prefrontale cortex meer op. De verhouding tussen links en rechts bepaalt je ‘EEG stemmingsindex’. Als de verhouding in activiteit naar links verschuift word je vrolijker en energieker. Het toenaderingsysteem staat dan meer aan. Je neigt ‘ja’ tegen het leven en je ervaringen te zeggen. Als de verhouding naar rechts verschuift word je chagrijniger en moe. Het vermijdingsysteem staat dan meer aan. Je neigt vooral ‘nee’ tegen het leven en je ervaringen te zeggen.

Niet alleen de activiteit van het brein verandert, maar ook de hersenstructuur zelf (Lazar, e.a., 2005). Vooral de insula lijkt het sterkst te veranderen. Dit is een hersenstructuur die nauw betrokken is bij het beleven van je eigen lijf en met gevoelens van empathie. Empathie is het je verplaatsen in de gevoelens van anderen. Het is ook verwant met het opbrengen van compassie voor de ander. Deze liefdevolle vriendelijkheid en compassie naar jezelf en anderen heeft positieve effecten op je welzijn en gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Ook een training van 8 weken in mindfulness, zoals wij doen, blijkt al veranderingen te kunnen geven in de insula (Farb, e.a., 2007).

Het niet oordelend aanvaarden van gedachten en emoties, en het leren openstaan voor en nieuwsgierig zijn naar pijnlijke gevoelens is geassocieerd met een afname van negatieve stemming.

Mindfulness training zorgt dat je het leven meer vanuit een intrinsieke motivatie tegemoet treedt. Gewoon omdat je bepaalde dingen leuk of interessant vindt, en minder vanuit sociale druk of omdat je denkt er iets mee te winnen (Brown, e.a., 2003).

 

Shinrin Yoku, baden in het bos

Het bos waarnemen met alle zintuigen leidt tot een verrassende ontdekkingen. Het voelen van de wind, het ruiken van bloesem, het zien van felgroen mos, het horen van een specht. Baden in het bos verlaagt stress, verbetert focus en verhoogt de weerstand.

 

Nu het aantal mensen met Burn out verschijnselen en spanning klachten toenemen is deze vorm van bewustwording meer dan welkom. Het combineert aanwezig zijn in het hier en nu van mindfulness met bewegen en zijn in de krachtige natuur.

 

Shinrin yoku is eind jaren tachtig ontwikkeld in Japan. De effecten van het bosbaden zijn meerdere malen onderzocht. Uit de studies bleek dat deelnemers die tijd doorbrachten in het bos een lagere bloeddruk en lagere concentratie stresshormonen in het bloed hadden dan degene die in steden liepen. Ook werd er een link gelegd met een verhoogde weerstand.

 

Puurmens verzorgt deze Shinrin Yoku ervaring in de mooie natuurgebieden rond Breda. In een groep of individueel. Aan de hand van een thema wordt het bos en de innerlijke rust en ruimte (her) ontdekt. Ervaringen kunnen meegenomen worden voor persoonlijke ontwikkeling en als herinnering aan de weldaad van het baden in het bos.

 

 

Wat ga je doen?

 

Tijdens het Bosbad 'dompel je je onder' in alles wat je in het bos waarneemt met al je zintuigen. We gaan mindful wandelen, kijken, voelen, horen en beleven. We beginnen met een introductie met interessante informatie over mens en natuur, wandelen en ervaren deels in stilte en sluiten gezamenlijk af. De afstand die we afleggen is maximaal 5 kilometer.