Natuurlijk Fysio

In beweging brengen wat tot stilstand is gekomen.  In de rustige, ruime en lichte prakrijkruimte werken we samen aan herstel van functie, bewegen en beleving.

 

Veel lichamelijke klachten komen voort uit een een onnatuurlijke houding, onvoldoende beweging en aanhoudende stress.

 

We maken gebruik van de natuurlijke herstelmogelijkheden van het lichaam door de functie ervan te optimaliseren. De therapie wordt daarop aangepast. 

 

Lichaamsbewustzijn speelt hierbij een grote rol. Ontspannings en ademhalingsoefeningen vormen de basis van natuurlijk bewegen en komen tijdens de eerste behandelingen aan bod. Vanuit deze basis kan pijnvrij en moeiteloos bewegen worden opgebouwd.

 

Natuurlijk Fysio richt zich met name op behandeling/ begeleiding van:

  • Hoofdpijn en oorsuizen
  • Nek en schouder- en rugklachten
  • Ademhalings problematiek
  • Houding en bewegingsvragen
  • Stressgerelateerde klachten
  • Ondersteuning bij chronische aandoeningen
  • Revalidatie

 

Als fysiotherapeut en coach zie ik veel verschillende mensen de praktijk in komen. Met allemaal een eigen verhaal en een eigen klacht. Op zoek naar hulp, ondersteuning, antwoorden en oplossingen. 

 

Binnen de fysiotherapie  leer je in de basis de bewegingsbeperking of pijn op te heffen en bijvoorbeeld  spierkracht training te doen voor meer stabiliteit. Dat kan prima werken. Meestal komen klachten terug of blijven bestaan. Hoe komt dat ? 

Het antwoord blijkt vaak terug te vinden in de beleving. De beleving wordt onder andere gevormd door ervaringen, voeding, beweging, overtuigingen, emoties etc. Twee mensen met dezelfde diagnose beleven deze totaal verschillend.

Nuttig dus om het hoofd, hart en lichaam als een geheel te benaderen. Een holistische (holos= het geheel) benadering. Wat je denkt en de emoties die je voelt hebben direct invloed op processen in je lichaam. Omgekeerd heeft bijvoorbeeld het aannemen van een lichaamshouding direct invloed op jouw emoties en wat je denkt.

Ik merk dat mensen het niet altijd makkelijk vinden om zo naar hun klacht te kijken. Het vraagt namelijke nogal wat van je: Bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid. Je krijgt er wel heel wat voor terug: door de bewustwording kun je klachten in de toekomst voorkomen en beleving  van je huidige klacht veranderen. 

Behandeling (dat doe ik) en Bewustwording (dat doe jij) gaan bij Natuurlijk fysio hand in hand. Zo werken we samen aan het vinden van antwoorden en oplossingen!